Σκοποί της Παναρκαδικής

Σκοποί της Παναρκαδικής 2018-06-19T14:03:48+00:00
  • Η μελέτη των προβλημάτων της Αρκαδίας και η συμβολή στην επίλυση αυτών, προς επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής, πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των πόλεων και των χωριών της.

  • Η ανάπτυξη των δεσμών και η συνεργασία μεταξύ των Αρκαδικών Οργανώσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού και των απανταχού Αρκάδων.

  • Η οργάνωση και πραγματοποίηση πνευματικών, μορφωτικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και Συνεδρίων.

  • Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας.

  • Η συγκέντρωση, μελέτη, προβολή και αξιοποίηση του αρχαιολογικού, ιστορικού και λαογραφικού υλικού της Αρκαδίας και η συμβολή στην επιβίωση ανθρωπιστικών παραδόσεων, ηθών και εθίμων.