Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Προς τους Συλλόγους μέλη της Παναρκαδικής Ομοσπονδία Ελλάδας

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2017

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε στην συνεδρίασή του την Τετάρτη 13/12/17 αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει σύμφωνα με το καταστατικό της Π.Ο.Ε (άρθρα 10-11-12-13) τους συλλόγους μέλη της Π.Ο.Ε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 28/1/2018, στα γραφεία της Π.Ο.Ε. (Τζώρτζ 9 1ος όροφος, Πλ. Κάνιγγος) και ώρα 5 μ.μ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το καταστατικό η Γεν. Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την 4/2/2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΖΩΡΤΖ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ:10682
Τηλ.: 2103823014 ΦΑΞ: 2103823018
E-mail: panarkadiki.gr@gmail.com

Προς τους Συλλόγους μέλη της Παναρκαδικής Ομοσπονδία Ελλάδας

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2017

Θέμα: Πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε στην συνεδρίασή του την Τετάρτη 13/12/17 αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει σύμφωνα με το καταστατικό της Π.Ο.Ε (άρθρα 10-11-12-13) τους συλλόγους μέλη της Π.Ο.Ε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 28/1/2018, στα γραφεία της Π.Ο.Ε. (Τζώρτζ 9 1ος όροφος, Πλ. Κάνιγγος) και ώρα 5 μ.μ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το καταστατικό η Γεν. Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την 4/2/2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η ημερησία διάταξη της Γεν. Συνέλευσης περιλαμβάνει:

 1. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 30/11/2016 έως 24/1/2018.
 2. Οικονομικός απολογισμός-έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την ίδια ως άνω περίοδο.
 3. Προγραμματισμός και προϋπολογισμός επόμενου έτους.
 4. Εισηγήσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού
 5. Συζήτηση για τον απολογισμό, τη δράση, την οικονομική διαχείριση, τον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση ελέγχου και τις προτάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 6. Έγκριση του απολογισμού, της δράσης, της οικονομική διαχείρισης, του προγραμματισμού και του προϋπολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης ελέγχου και των προτάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της Π.Ο.Ε. (άρθρα 6 και 12) και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. η εκπροσώπηση των συλλόγων-μελών πραγματοποιείται ως εξής:

 • Για αριθμό μελών συλλόγου έως 100, ορίζονται έως δύο (2) αντιπρόσωποι
 • Για αριθμό μελών συλλόγου από 101-200 ορίζονται έως τρεις (3) αντιπρόσωποι
 • Για αριθμό μελών συλλόγου από 201-300 ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιπρόσωποι
 • Για αριθμό μελών συλλόγου άνω των 300 ορίζονται έως πέντε (5) αντιπρόσωποι

Ειδικά και αποκλειστικά γι’ αυτήν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ αποφάσισε η συνδρομή για την οικονομική τακτοποίηση των συλλόγων-μελών για τις ανωτέρω κατ’ αντιστοιχία κατηγορίες αριθμού μελών ορίζεται ως εξής:

 • Για αριθμό μελών συλλόγου έως 100, συνδρομή 25,00 €
 • Για αριθμό μελών συλλόγου από 101-200, συνδρομή 35,00 €
 • Για αριθμό μελών συλλόγου από 201-300, συνδρομή 45,00 €
 • Για αριθμό μελών συλλόγου άνω των 300, συνδρομή 60,00 €

Για εγγραφή νέων μελών πρέπει να καταβληθεί και η αξία της εγγραφής η οποία ορίζεται για αυτήν την Γενική Συνέλευση στο ποσόν των 15,00 €

Στην Γενική Συνέλευση της Κυριακής 28/1/2018 θα δύνανται να συμμετέχουν δια των αντιπροσώπων τους μόνον οι εγγεγραμμένοι και οικονομικώς εντάξει σύλλογοι-μέλη που θα τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Τα γραφεία της Π.Ο.Ε. (Τζώρτζ 9 Πλ. Κάνιγγος) θα βρίσκονται ανοιχτά κάθε εργάσιμη μέρα από 15/1/2018 έως και 26/1/2018 και κατά τις ώρες 17:00 έως 20:00 για την εξυπηρέτηση των συλλόγων μελών.

Παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους συλλόγους-μέλη να τακτοποιηθούν οικονομικά και με κατάθεση της συνδρομής τους στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Π.Ο.Ε στην Τράπεζα Πειραιώς στo ονόματα του Προέδρου (Βασίλειου Γιαννακάκου ) και είναι:

5126-070529-442 μέχρι την Παρασκευή 26/1/2018 και ώρα 13:00 μ.μ. με την δεσμευτική υποχρέωση να δηλωθεί στην Τράπεζα το όνομα του συλλόγου-μέλους για τον οποίο γίνεται η κατάθεση της συνδρομής και η επαρχία προέλευσης του.

Για τον ονομαστικό ορισμό των αντιπροσώπων των συλλόγων –μελών, σας αποστέλλουμε ειδικό έντυπο με τίτλο ‘’ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. ΤΗΣ 28/1/2018’’ το οποίο πρέπει να έχει επιστραφεί στην Π.Ο.Ε. δεόντως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το αργότερο μέχρι την έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει και μέσο email στο E-MAIL της Π.Ο.Ε: panarkadiki.gr@gmail.com

Όλα τα σχετικά με τις εκλογές έντυπα υπάρχουν και στο site της ΠΟΕ www.panarkadiki.gr

Διεύθυνση Π.Ο.Ε.:
ΤΖΩΡΤΖ 9 1ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ.:10682
Φαξ Π.Ο.Ε/: 2103823018
E-mail Π.Ο.Ε: panarkadiki.gr@gmail.com

Παρακαλούμε για το μέγιστο ενδιαφέρον σας και συμβολή σας για την επιτυχία της Γενικής Συνέλευσης για να δύναται η ΠΟΕ να πραγματοποιεί τις Δραστηριότητες της στα πλαίσια των σκοπών και στόχων που θέτει το καταστατικό της.

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

2018-06-19T11:30:52+00:00 Δεκέμβριος 14th, 2017|Νέα-Ανακοινώσεις|