ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

ΤΖΩΡΤΖ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ:10682
ΤΗΛ: 2103823014 ΦΑΞ: 2103823018
E-MAIL: panarkadiki.gr@gmail.com
Προς τους Συλλόγους της
Παναρκαδικής Ομοσπονδία Ελλάδας

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2020

Θέμα: Πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2020

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε στην συνεδρίασή του την Τετάρτη 16 η Οκτωμβρίου2019 αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει σύμφωνα με το καταστατικό της Π.Ο.Ε (άρθρα 10-11-12-13) τους συλλόγους μέλη της Π.Ο.Ε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 15/03/2020, στα γραφεία της Π.Ο.Ε. (Τζώρτζ 9 1ος όροφος, Πλ. Κάνιγγος) και ώρα 10:30 π.μ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το καταστατικό η Γεν. Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την Κυριακή 22/03/2020 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Η ημερησία διάταξη της Γεν. Συνέλευσης περιλαμβάνει:

  1. Απολογισμό πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 8/11/2018 έως 13/03/2020.
  2. Οικονομικό απολογισμό-έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την περίοδο 8/11/2018 έως 13/03/2020.
  3. Προγραμματισμό και προϋπολογισμό επόμενου έτους 2020.
  4. Εισηγήσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού
  5. Συζήτηση για τον απολογισμό, τη δράση, την οικονομική διαχείριση, τον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση ελέγχου και τις προτάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  6. Έγκριση του απολογισμού, της δράσης, της οικονομική διαχείρισης, του προγραμματισμού και του προϋπολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, της
  7. έκθεσης ελέγχου και των προτάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη.
  8. Προτάσεις για την αναβάθμιση και καλύτερη λειτουργία της ΠΟΕ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της Π.Ο.Ε. (άρθρα 6 και 12) και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. η εκπροσώπηση των συλλόγων-μελών πραγματοποιείται ως εξής:

Για αριθμό μελών συλλόγου έως 100, ορίζονται έως δύο (2) αντιπρόσωποι
Για αριθμό μελών συλλόγου από 101-200 ορίζονται έως τρεις (3) αντιπρόσωποι
Για αριθμό μελών συλλόγου από 201-300 ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιπρόσωποι
Για αριθμό μελών συλλόγου άνω των 300 ορίζονται έως πέντε (5) αντιπρόσωποι
Ειδικά και αποκλειστικά γι αυτήν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ αποφάσισε η συνδρομή
για την οικονομική τακτοποίηση των συλλόγων-μελών για τις ανωτέρω κατ’ αντιστοιχία κατηγορίες
αριθμού μελών ορίζεται ως εξής:
Για αριθμό μελών συλλόγου έως 100, συνδρομή 25,00 €
Για αριθμό μελών συλλόγου από 101-200, συνδρομή 35,00 €
Για αριθμό μελών συλλόγου από 201-300, συνδρομή 45,00 €
Για αριθμό μελών συλλόγου άνω των 300, συνδρομή 60,00 €

Οι Σύλλογοι που έχουν καθυστερήσει τις συνδρομές τους από οικονομική δυσπραγία λόγω των γενικότερων συνθηκών τακτοποιούνται οικονομικά καταβάλλοντας επί πλέον 5 € για κάθε έτος από τα δύο προηγούμενα.

Τα νέα μέλη (όσοι έχουν εγγραφεί στην ΠΟΕ από 8/11/2018 έως 13/03/2020) πρέπει να καταβάλουν και την αξία της εγγραφής η οποία έχει οριστεί στο ποσόν των 15,00 €.

Στην Γενική Συνέλευση της Κυριακής 15/03/2020 θα δύνανται να συμμετέχουν δια των αντιπροσώπων τους μόνον οι εγγεγραμμένοι και οικονομικώς εντάξει σύλλογοιμέλη που θα τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τα γραφεία της Π.Ο.Ε. (Τζώρτζ 9 Κάνιγγος) θα βρίσκονται ανοιχτά κάθε εργάσιμη μέρα από 02/03/2020 έως και 14/03/2020 και κατά τις ώρες 17:00 έως 20:00 για την εξυπηρέτηση των συλλόγων μελών.

Παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους συλλόγους-μέλη να τακτοποιηθούν οικονομικά και με κατάθεση της συνδρομής τους στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Π.Ο.Ε στην ALFABANK στ o ονόμα ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Λογαριασμού 358-002101-041370 με IBAN: GR12 0140 3580 3580 0210 1041 370.

μέχρι την Παρασκευή 13/03/2020 και ώρα 13:00 μ.μ. με την δεσμευτική υποχρέωσηνα δηλωθεί στην Τράπεζα το όνομα του συλλόγου-μέλους για τον οποίο γίνεται η κατάθεση της συνδρομής και η επαρχία προέλευσης του.

Για τον ονομαστικό ορισμό των αντιπροσώπων των συλλόγων –μελών, σας αποστέλλουμε ειδικό έντυπο με τίτλο ‘’ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. ΤΗΣ 15/03/2020’’ το οποίο πρέπει να έχει επιστραφεί στην Π.Ο.Ε. δεόντως

συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το αργότερο μέχρι την έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.Αυτό είναι δυνατόν να γίνει και μέσο φαξ στα 2103823018 ή στο E-MAIL Π.Ο.Ε: panarkadiki.gr@gmail.com

Όλα τα σχετικά με τις εκλογές έντυπα υπάρχουν και στο site της ΠΟΕ www.panarkadiki.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Ε.:
ΤΖΩΡΤΖ 9 1ος
ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ.:10682
ΦΑΞ Π.Ο.Ε/: 2103823018

E-MAIL Π.Ο.Ε: panarkadiki.gr@gmail.com

Παρακαλούμε για το μέγιστο ενδιαφέρον σας και συμβολή σας για την επιτυχία της Γενικής Συνέλευσης για να δύναται η ΠΟΕ να πραγματοποιεί τις Δραστηριότητες της στα πλαίσια των σκοπών και στόχων που θέτει το καταστατικό της

2020-03-12T19:29:30+00:00 Φεβρουάριος 27th, 2020|Νέα-Ανακοινώσεις|