Μήνυμα Προέδρου

Μήνυμα Προέδρου 2018-07-09T09:57:15+00:00

Αγαπητές συμπατριώτισσες,
αγαπητοί συμπατριώτες,
φίλοι και φίλες της Αρκαδίας,

Με ιδιαίτερη χαρά αλλά και ικανοποίηση σας καλωσορίζω στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΠΟΕ).

Η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΠΟΕ) έχει μακρά ιστορία, καθώς είναι το δευτεροβάθμιο θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των πρωτοβάθμιων Αρκαδικών συλλόγων. Μέλη της είναι όλοι οι πατριωτικοί Αρκαδικοί Σύλλογοι και Ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν έδρα εκτός της Αρκαδίας. Ταυτόχρονα, η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδας συναπαρτίζει μαζί με τις Παναρκαδικές Ομοσπονδίες Αμερικής, Αυστραλίας και Καναδά το Παγκόσμιο Παναρκαδικό Συμβούλιο – Ένωση Ομοσπονδιών, ένα από τα ελάχιστα τριτοβάθμια όργανα εκπροσώπησης του Ελληνισμού ανά τον κόσμο.

Ως δευτεροβάθμιο θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των Αρκάδων, η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος συντονίζει τις δραστηριότητες όλων των Αρκαδικών Συλλόγων, Ενώσεων και Αδελφοτήτων και αποτελεί το συνδετικό κρίκο των συλλογικοτήτων της Αρκαδίας με τις Παναρκαδικές Ομοσπονδίες Αμερικής, Αυστραλίας και Καναδά, την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αρκαδία (Δήμοι Αρκαδίας και Περιφέρεια Πελοποννήσου αντίστοιχα), καθώς και με τους Κυβερνητικούς και Κρατικούς Φορείς (Υπουργεία, Οργανισμοί κ.ο.κ).

Την παρούσα περίοδο η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος προεδρεύει του Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συμβουλίου – Ένωση Ομοσπονδιών και έχει αναλάβει το βάρος της διοργάνωσης του 9ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Αποδήμων Αρκάδων με τίτλο «Η Αρκαδία στην Οικουμένη (Arcadia in the world)», το οποίο θα διεξαχθεί στην Τρίπολη από 22 έως 28 Ιουλίου 2018. Στο Συνέδριο θα εξετασθούν όλα τα θέματα που απασχολούν την Αρκαδία και την Αρκαδική Ομογένεια, ενώ θα ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της Αρκαδίας, την προώθηση της οικουμενικότητας του Αρκαδισμού και την ανάδειξη της Αρκαδικής Ομογένειας σε έναν πανίσχυρο βραχίονα άσκησης διεθνούς επιρροής και διπλωματίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης εθνικής εξωτερικής πολιτικής.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος έχει εκπονήσει έναν ευρύτερο σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών για την ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων της Αρκαδίας. Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται στην έννοια της Οικονομικής, της Κοινωνικής και τη Χωρικής Συνοχής, όπως αυτές καθορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020» και αναλύεται σε στρατηγικό επίπεδο για ολόκληρη την Πελοπόννησο, σε επιχειρησιακό επίπεδο για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας και σε τοπικό επίπεδο για κάθε έναν από τους πέντε δήμους της Αρκαδίας. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει ένα ευρύτατο πλέγμα αλληλένδετων δημοσίων πολιτικών και έχει σαν στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της Αρκαδίας στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον, την ανάδειξη της παγκόσμιας ακτινοβολίας του πνευματικού κινήματος του Αρκαδισμού, αλλά και την επαύξηση της παγκόσμιας επιρροής της Αρκαδικής Ομογένειας.

Η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος καλεί όλους τους θεσμικούς φορείς και της συλλογικότητες της Αρκαδίας και προσκαλεί όλους τους Αρκάδες να συμμετάσχουν ενεργά στις τάξεις της, προκειμένου μέσα από μια μεγάλη και πολυεπίπεδη, οργανωμένη και θεσμική διαβούλευση να αναδειχθούν οι βέλτιστες δημόσιες πολιτικές για μια σύγχρονη και οικουμενική Αρκαδία, αντάξια του ιστορικού μεγαλείου της.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας, και πιστεύουμε στην συνέχεια της επικοινωνίας μας.

Με Αρκαδικούς χαιρετισμούς,
Βασίλης Γιαννακάκος
Πρόεδρος Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος